יום א', יד’ בשבט תשע”ט

חקר בחממה / תמר בקורס נבצע מספר ניסויים. נערוך הכרות מעמיקה עם מבנה עבודת החקר, אופן כתיבתה והצגתה. נתנסה בהצגת הנתונים שנאסוף, ניתוח התוצאות, סיכום המחקר, כתיבת עבודה והצגתה בפוסטר ובמצגת. פרדוקס בין גל לחלקיק / אורן במהלך ההיסטוריה של המחקר הרפואי הוגדר האור חליפות פעם כגל במרחב ופעם כזרם של חלקיקים. כל תאוריה הוכחה כנכונה, אך בה בעת נסתרה על ידי התאוריה הנגדית, הכיצד? במהלך הקורס אנו נלמד להגדיר מושגים פיזיקלים מורכבים באמצעים פשוטים. נלמד לחשב את מהירות האור באמצעות שוקולד, נמדוד את היקף כדור הארץ באמצעות מד זווית ומקל מטאטא ובעיר נלמד להגדיר את מושגי האופטיקה באמצעות סדנת צילום והדפסת תמונות תוך כדי בניית מעבדת צילום. את הפרדוקס אגב פתר איינשטיין בפיתוח תאוריה הפוטואלקטרית שירת האור – אורות, צלילים וטכנולוגיה / גילה אורות וצלילים תמיד הלהיבו את נפש האדם. שימוש באורות וצלילים ליצירת אוירה, להגברת התפעלות או המחשה היה קיים כבר לפני מאות ואולי אף אלפי שנים. לכן, רק טבעי שעם התפתחות הטכנולוגיה שולבו אורות וצלילים בחיי היום יום, באומנות, במשחקים וצעצועים. בקורס נבנה מוצרים- משחקים ומיצגים המשתמשים באורות וצלילים ונשלוט בהפעלתם באמצעות הטכנולוגיה.

 
 
גלרית שחקים מחוננים תשע"ט
גלרית שחקים מצטיינים תשע"ט
ימים מיוחדים בשחקים
משולחנה של יועצת שחקים
למידה בשעת חירום