יום א', יד’ בשבט תשע”ט
לכיתות ה' + ו' + חט"ב

מחצית ראשונה מחצית שנייה 8.10 28.1 15.10 4.2 22.10 11.2 29.10 18.2 5.11 25.2 12.11 4.3 19.11 11.3 26.11 18.3 3.12 א' חנוכה – אין לימודים בשחקים 25.3 10.12 חופשת חנוכה 1.4 17.12 8.4 24.12 15.4 חופשת פסח 31.12 22.4 חופשת פסח 7.1 29.4 14.1 שיעורים פתוחים 6.5 13.5 21.1 חופשת מחצית 20.5 27.5 3.6 שיעורים פתוחים

 
 
גלרית שחקים מחוננים תשע"ט
גלרית שחקים מצטיינים תשע"ט
ימים מיוחדים בשחקים
משולחנה של יועצת שחקים
למידה בשעת חירום