יום א', יד’ בשבט תשע”ט
עסקתי במחקר מדעי בתחום האנטומיה והביוכימיה של צמחים באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטאות בחו"ל. הדרכתי וחנכתי פרחי הוראה בקורסים בהוראת הביולוגיה ובסדנאות שפיתחתי ללמידה בדרך החקר במסגרת הכשרת מורים של אוניברסיטאות שונות בארץ וגם בהשתלמויות מורים למדעים בבתי ספר, בעיקר בתחום של הוראה ולמידה בדרך החקר.
 
 
גלרית שחקים מחוננים תשע"ט
גלרית שחקים מצטיינים תשע"ט
ימים מיוחדים בשחקים
משולחנה של יועצת שחקים
למידה בשעת חירום