יום ג', יד’ באדר א' תשע”ט

שיעורים פתוחים למצטייני ה'-ו'-חט"ב 14.1.2019

 
 
גלרית שחקים מחוננים תשע"ט
גלרית שחקים מצטיינים תשע"ט
ימים מיוחדים בשחקים
משולחנה של יועצת שחקים
כתבה ראשית
למידה בשעת חירום